Utvalgte

Våre idéer utvikles i samråd med oppdragsgiver. I tidlig fase jobbes det med flere idéer som prøves ut gjennom kritisk testing og prosjektering. Sammen finner vi konseptet som blir veiledende i prosessen mot å skape et unikt prosjekt.