Hvem vi er

GHA jobber med ambisiøse idéer som skaper kvalitet og merverdi for oppdragsgiver og samfunn. Vi har fokus på varighet og langsiktighet i alle prosjekter vi er involvert i. Vi jobber alltid med arkitektur, urbanisme og landskap, sett i sammenheng.

Metodikk

Idé versus problemløsning

Idé versus problemløsning

Idé versus problemløsning


Våre idéer utvikles i samråd med oppdragsgiver. I tidlig fase jobbes det med flere idéer som prøves ut gjennom kritisk testing og prosjektering. Sammen finner vi konseptet som blir veiledende i prosessen mot å skape et unikt prosjekt. Å fortløpende løse enkeltproblemer i komplekse prosjekter fører sjeldent til et godt, helhetlig resultat.

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens


GHA stimulerer et mangfold av ideer og kompetanse internt på kontoret. I tillegg jobber vi alltid tett med relevante konsulenter i alle prosesser. Veien til intelligent prosjektutvikling er basert på gjensidig respekt for faglig kompetanse, veiledet av en felles forståelse for ambisjonene i prosjektet. Vi deler vårt kontorfellesskap med RIB Florian Kosche.

Arbeidsmetodikk

Arbeidsmetodikk

Arbeidsmetodikk


3D representasjon står sentralt som evalueringsverktøy i vårt arbeid. Vi vurderer våre prosjekter fortløpende i fysisk modell, 3D visualiseringer og i VR. Dette forenkler kommunikasjon mot oppdragsgiver og samarbeidspartnere og gir en bedre felles forståelse av prosjektet.

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft


Som medlem av Grønn Byggallianse spiller miljø og bærekraft en sentral og selvfølgelig rolle i planleggingen og utviklingen av GHAs prosjekter. Med mål å være en fremtidsrettet og progressiv praksis med innovasjonsdrivene prosjekter i arkitektur- og byutviklingssammenheng jobber vi for å skape sosialt- og økologisk bærekraftige prosjekter av høy kvalitet og med lang levetid.

Metodikk

Idé versus problemløsning

Idé versus problemløsning

Idé versus problemløsning


Våre idéer utvikles i samråd med oppdragsgiver. I tidlig fase jobbes det med flere idéer som prøves ut gjennom kritisk testing og prosjektering. Sammen finner vi konseptet som blir veiledende i prosessen mot å skape et unikt prosjekt. Å fortløpende løse enkeltproblemer i komplekse prosjekter fører sjeldent til et godt, helhetlig resultat.

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens

Tverrfaglighet og kollektiv intelligens


GHA stimulerer et mangfold av ideer og kompetanse internt på kontoret. I tillegg jobber vi alltid tett med relevante konsulenter i alle prosesser. Veien til intelligent prosjektutvikling er basert på gjensidig respekt for faglig kompetanse, veiledet av en felles forståelse for ambisjonene i prosjektet. Vi deler vårt kontorfellesskap med RIB Florian Kosche.

Arbeidsmetodikk

Arbeidsmetodikk

Arbeidsmetodikk


3D representasjon står sentralt som evalueringsverktøy i vårt arbeid. Vi vurderer våre prosjekter fortløpende i fysisk modell, 3D visualiseringer og i VR. Dette forenkler kommunikasjon mot oppdragsgiver og samarbeidspartnere og gir en bedre felles forståelse av prosjektet.

Bærekraft

Bærekraft

Bærekraft


Som medlem av Grønn Byggallianse spiller miljø og bærekraft en sentral og selvfølgelig rolle i planleggingen og utviklingen av GHAs prosjekter. Med mål å være en fremtidsrettet og progressiv praksis med innovasjonsdrivene prosjekter i arkitektur- og byutviklingssammenheng jobber vi for å skape sosialt- og økologisk bærekraftige prosjekter av høy kvalitet og med lang levetid.



Ghilardi+Hellsten Arkitekter ble grunnlagt i 2005 av Ellen Hellsten og Franco Ghilardi.

Gjennom snart 20 år har kontoret bidratt med nyskapende arkitektur og byutvikling av høy kvalitet i Norge og i utlandet. Vår portfolio består av arkitektur- landskap- og byutviklingsprosjekter i alle skalaer, en bredde vi mener er vesentlig for å forstå kompleksiteten av vårt fag, og som skaper viktige synergier i idé- og kompetanseutvikling.

I dag har kontoret ca. 12 ansatte, med en ambisjon om kontrollert vekst. Kontoret innehar tiltaksklasse 3 for arkitekturprosjektering og tiltaksklasse 2 for landskap. Vi regulerer egne prosjekter.

Kontakt oss

Vår bærekraftstrategi

GHA har en aktiv tilnærming til det grønne skiftet og sammen med de andre medlemmene i Grønn Byggallianse øn­sker vi å bidra til å flytte grenser i forhold til bærekraft og sir­kularitet i bransjen. Vi har derfor utarbeidet et sett med bærekraftmål for å sikre at prosjektene vi jobber med har positiv innvirkning på verden rundt oss. GHA er Miljøfyrtårn sertifisert.

Våre bærekraftstrategi tar utgangspunkt i FNs bærekraftmål, Parisavtalen og EUs klima-lov.

Våre prosjekter