Innblikk

Nyheter, research, artikler, forelesninger, utstillinger og publikasjoner. Få et innblikk i hva som skjer på- og rundt vårt kontor.


Reguleringsplanen for Økern Torgvei er vedtatt

Reguleringsplanen for Økern Torgvei er vedtatt 


21. juni vedtok Oslo Bystyre detaljreguleringen for Økern Torgvei 6 m. fl., utarbeidet av GHA for Eiendoms- og byfornyelsesetaten, Oslo kommune.

Se mer av teksten

Reguleringen omfatter ny ungdomsskole, flerbrukshall, barnehage, torg og møteplasser, boliger, turdrag og bydelspark!

Prosjektet vil tilføre mange nye kvaliteter til beboerne i Økern/Løren området og i påvente av byggeprosjektene skal det etableres midlertidige aktivitetstiltak for barn og unge på tomta.


Rosenholm reguleringsplan for OBOS

Rosenholm reguleringsplan for OBOS 


Ghilardi+Hellsten er valgt som arkitekt og reguleringsrådgiver for planprosessen på Rosenholm, etter gjennomført parallelloppdrag i 2022. Oppdragsgiver i videreutvikling vil være Oslo kommune og OBOS, der OBOS også representerer en gruppe mindre tomteeiere.

Hasle Universell i Arkitektur N

Hasle Universell i Arkitektur N 


Vårt prosjekt Hasle Universell er publisert i Arkitektur N #6 i 2022.

Miljøfyrtårn sertifisert

Miljøfyrtårn sertifisert 


GHA er fra 2022 sertifisert Miljøfyrtårn. Vi har i flere år vært medlem av Grønn Byggallianse, og øker fortløpende vårt fokus på bærekraft.

Reguleringsplanen Trondheim Syd er godkjent

Reguleringsplanen Trondheim Syd er godkjent 


Vår reguleringsplan for området Trondheim Syd/ City Syd er godkjent av bystyret. Reguleringen tilrettelegger for transformasjon av parkeringsarealene rundt City Syd til et nytt bydelssentrum for Tiller. Les mer om prosjektet i linken under.

 

Trondheim Syd

Hasle Universell nominert til Oslo Bys Arkitekturpris

Hasle Universell nominert til Oslo Bys Arkitekturpris 


Hasle Universell er plukket ut som én av 11 nominerte til Oslo Bys Arkitekturpris, blant 36 innsendte forslag.

Se mer av teksten

Prosjektet var stilt ut på Anne Catch Vestlys plass ved Deichman Bjørvika fra september til november.


Midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen

Midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen 


Ghilardi+Hellsten Arktiekter deltar i en aksjonsgruppe for å fremme midlertidig bruk av tomme arealer på Veterinærhøyskolen på Adamstuen.

Se mer av teksten

Aksjonsgruppas arbeid er lagt frem for Oslobygg, som videre skal avklare potensialet for aktiviteter og tilgjengeliggjøring av området.


C3 Magazine

C3 Magazine 


Eldhusøya is featured in the C3 magazine #400 – 2019

City Prisen

City Prisen 


GHA, Spacegroup og Norwegian Properties vant City Prisen 2016 for transformasjonen av Aker brygge.

Se mer av teksten

Les mer om prosjektet her.


Arkitektur N 2-18

Arkitektur N 2-18 


Vårt urbane transformasjonsprosjekt i Skien er representert i Arkitektur N #2/18. Temaet var «Landskap og stedsutvikling».

Nasjonalmuseet

Nasjonalmuseet 


Stranden 1 var en del av utstillingen “A place to be – Norwegian contemporary architecture 2011-2016”.

 

ARCH Moscow

ARCH Moscow 


Nortura masterplan var utstilt i ARCH Moscow.

German Design Award

German Design Award 


Ghilardi + Hellsten har blitt nominert for the German Design Award 2017, med vårt prosjekt Eldhusøya.

DETAIL Magazine

DETAIL Magazine 


Vårt prosjekt, Stranden 1, var presentert over seks sider i DETAIL magazine #4 – 2017.

EU Mies Award

EU Mies Award 


Eldhusøya har blitt shortlisted for 2017 Mies van der Rohe Award. Den europeiske unions pris for samtidsarkitektur.

Oslo Bys Arkitekturpris Nomination

Oslo Bys Arkitekturpris Nomination 


Stranden 1 var utstilt på Rådhusplassen under Oslo Bys Arkitekturpris 2016.

Eldhusøya i Bauwelt Magazine

Eldhusøya i Bauwelt Magazine 


Vårt prosjekt, Eldhusøya, er presentert i Bauwelt.de

Se mer av teksten

Utdrag fra artikkelen:

«Arkitektene Ghilardi + Hellsten har lagd en sti for forbipasserende på en øy i skjærgården på den vestlige norskekysten. Reyner Banham, som laget begrepet «Autopia,» ville ha elsket det.»

 


Arkitektur N 3/16

Arkitektur N 3/16 


Vårt prosjekt, Eldhusøya, er presentert i Arkitektur N #3 – 2016.

MIPIM 2016 Nominasjon

MIPIM 2016 Nominasjon 


Vårt prosjekt Kiruna Forever, i samarbeid med White Arkitekter er nominert i kategorien «Best Futura Mega Project» på MIPIM Awards 2016.

Arkitektur N 2-13

Arkitektur N 2-13 


Vårt prosjekt Gorsa bro i Sabetjohk er presentert i Arkitektur N #2-13.