Trondheim Syd

Trondheim Syd

Trondheim Syd

Tillerområdet har i lang tid vært utviklet seg på bilens premisser med tung infrastruktur og isolerte destinasjoner. Fremtidsvisjonen er å transformere det eksisterende monofunksjonelle handelsområdet til et attraktivt og tett byområde. Ved å fjerne 1.000 biler fra en parkeringsplass på grunn, og flytte dem under jorden, kan nye offentlige parker, byrom og et boligområde utvikles. På samme måte som det eksisterende kjøpesenteret City Syd historisk fanget essensen av shopping i et av Norges mest suksessrike kjøpesentre, søker transformasjonen å oppnå en tilsvarende kondensering av pulserende byliv, rikt på opplevelser, tilknytning og gode levekår for mennesker i alle aldre.

/ Stedsutvikling

Status   Reguleringsplan vedtatt 2022

Oppdragsgiver   Storebrand ASA og Coop Midt-Norge

Lokasjon   Trondheim, Norge

Størrelse   127 000 m²

Illustrasjoner   Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Tegmark

Trondheim Syd

Konsept

Planen åpner for om lag 550 nye boliger, et lokalt kulturhus, butikker og tjenester i tilknytning til ny offentlig gateterminal for metrobussprosjektet i Trondheim. Sentralt i utbyggingen er en lokal park med tre grønne gater som forbinder omgivelsene med aktiviteter og inngangspartier. På sørsiden av bussterminalen etableres en stor aktivitetspark som inngår i en blågrønn korridor i øst-vest retning.

En by uten biler

Prosjektet legger til rette for et liv uten biler, med alle fasiliteter og tjenester innenfor nærområdet. Det blir tilrettelagt for syklende og gående med nye sykkelfelt, store sykkelparkeringsanlegg, bredere fortau og hyggelige lommeparker med frodig vegetasjon og en åpen overvannshåndtering.

Trondheim Syd

Fra storhandel til boliger

De nye kvartalene skaper porøsitet i første etasje og flere nye gateløp. Ved å bryte opp kvartalene i flere bygningsvolum, forsterkes opplevelsen av urbanitet. Et ensartet taklandskap, en tradisjonell trondheimsfargepalett og trekledninger, gjør arkitekturen både by- og stedsspesifikk og bryter skalaen ytterligere ned.  Kvartalsstrukturen kan utvides, hvis det eksisterende kjøpesenteret blir transformert eller erstattet i fremtiden.

Trondheim Syd
Trondheim Syd


Relaterte
prosjekter

Se flere