FMV Sør

FMV Sør

FMV Sør

Fredrikstad var på 1900-tallet en landets største industribyer. Nå er det meste av verftsindustrien borte, og området planlegges som byens nye bydel. Lengst syd på det såkalte Værsteområdet, mellom Glombo-fjellet og den gamle dokka planlegges et nytt boligområde med 1.300 boliger, skole, barnehage og flotte turområder. Sammen med Værste AS og Griff har vi arbeidet med  ulike mulighetsstudier for en helhetlig bydelsutvikling på et landlig, men by- og sjønær, solrik og vestvendt tomt på hele 143 mål. Området har fått navnet Værste syd – Kanalbyen.

/ Stedsutvikling

Status   Pågående

Oppdragsgiver   Værste AS

Lokasjon   Fredrikstad, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Griff Arkitektur

Størrelse   143 000 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

FMV Sør

I masterplanen for Værste syd er det lagt til grunn ca. 1.300 boliger med ulike boligtyper slik at man sikrer mangfold. Det er blant annet avsatt betydlige arealer for småhusbebyggelse og familieboliger. Det planlegges for en ny barnehage og en barne- og ungdomsskole for 540 barn på Værste syd. Sentralt på området, og i tilknytning til skole og barnehage er det planlagt et nabolagstorg med mange ulike servicefunksjoner. Området skal være semi-urbant, med en mindre andel handel og byfunksjoner. Værste syd har en sentral beliggenhet i Fredrikstad, med kun ca. 15 minutters gange til sentrum.

FMV Sør
Situasjonsplan


Relaterte
prosjekter

Se flere