Tangenkaia

Tangenkaia

Tangenkaia

Som et av de siste områdene i Drammen sentrum som fortsatt bærer preg av den tidligere havneindustrien, og som ennå ikke har blitt oppgradert, representerer Tangenkaia en sjelden mulighet til å koble byen til sin historie gjennom en ny type urban strategi. På den gamle kaia skjer allerede en gradvis forandring gjennom ombruk av de gamle lagerbyggene og lastesonene som sakte, men sikkert blir tatt over av naturen. I vårt prosjekt velger vi å omfavne denne påbegynte endringen ved å bruke den som et verktøy for å sikre stedet en særegen identitet i fremtiden, og dermed unngå en generisk utvikling av området. Ved å fremskynde prosessen, blande ombruk med nye infill-prosjekter og gi liv til de offentlige rommene med grønnstruktur og stedsspesifikke aktiviteter, kan Tangenkaia bli et unikt nabolag i byen. Isteden for transformasjon foreslår vi evolusjon.

/ Stedsutvikling

Status   Parallelloppdrag 2020

Oppdragsgiver   Bane Nor og Drammen Eiendomsutvikling

Lokasjon   Drammen, Norge

Samarbeidspartnere   Ghilardi+Hellsten Arkitekter og Leva Urban Design

Størrelse   100.000 m²

Illustrasjoner   Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Piks og Leva Urban Design

Tangenkaia

Evolusjon over tid

Tangenkaia er inndelt i tre langsgående bånd som ligger parallelt med elven: lastesonen på kaia, lagerbyggene i midten og lastesonen tilknyttet jernbanen på baksiden.

Naturen har allerede begynt å ta over de gamle jernbaneskinnene. Vi foreslår å videreutvikle dette til en større park som strekker seg gjennom tomta på langs. Langs parken og mot byen i sør plasseres boligbygg.

I det midterste båndet, foreslår vi en blanding av gjenbruk av eksiterende strukturer og nye bygg bygget innenfor fotavtrykkene til strukturer som ikke er egnet for gjenbruk. På denne måten utvikles identitet i området med nye komponenter og program, samtidig som skalaen, den overordnede planen og historiske lag videreføres. De sjenerøse størrelsene på bygningene åpner for muligheten for småskala industri og produksjon som en integrert del av det urbane nettverket.

På vannkanten bruker vi de store, harde overflatene i lastesonen som underlag for nye aktiviteter og bygninger, både midlertidige og permanente. Sonen forbinder sentralparken og lagerbåndet med elva, gjennom en aktivitetssti som organiserer funksjonene og rommene langs vannkanten. Et aktivt forhold til elva ivaretas ved å innføre flytende strukturer på vannet, og en terminal for lokal elveferge.

Nabolag og identitet

Med utgangspunkt i den lokale industrihistorien på Tangenkaia har vi utviklet typologier som sikrer et mangfold i måter å kombinere arbeidsliv og privatliv på. I tillegg til de moderne måtene å jobbe på med laptop eller nettbrett, tillater disse typologiene også mer plasskrevende arbeid, som småskala produksjon og industri. Type arbeidsplass varierer fra hjemmekontor til større rom og etasjer hvor små bedrifter kan vokse. Vi tror at den industrielle arven til Tangenkaia kan videreføres til en ny urban industriell identitet og en ny type moderne nabolag.

Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde
Tangenkaia

Programmering og koblinger

For ytterligere å forankre utviklingen lokalt, kartla og kategoriserte Leva Urban Design det eksisterende nettverket av virksomheter, foreninger og innflytelsesrike personer. På denne måten kan vi involvere lokale aktører på ulike stadier av utviklingen for å skape engasjement, deltakelse, nye synergier, nye programmer, og analysere fremtidige behov. Våre forslag til programmering av de nye bydelene i Tangenkaia er basert på en blanding av nåværende behov, historiske relasjoner og det vi mener er bærekraftige strategier for å sikre en sterk lokal identitet i fremtiden.

Tangenkaia
Tangenkaia


Relaterte
prosjekter

Se flere