Aker Brygge Masterplan

Aker Brygge Masterplan

Aker Brygge Masterplan

Aker Brygge ligger omgitt av noen av de største utviklingene i Oslo, og prosessen med å gjenopplive området startet i 2010. Med tilkomst fra Rådhusplassen, Nationaltheatret, Tjuvholmen, Skillebekk eller Oslofjorden – er Aker Brygge en sentral brikke i bystrukturen. Den sentrale beliggenheten åpner for en endring av Aker Brygges rolle i byen, fra å være en bydel på utsiden til å bli et nabolag som binder byen sammen.

Se også vårt prosjekt, Stranden 1, som markerer starten på revitaliseringen av Aker brygge.

/ Stedsutvikling

Status   Ferdigstilt 2015, Cityprisen 2016

Oppdragsgiver   Norwegian Property ASA

Lokasjon   Oslo, Norge

Prosjektgruppe   Ghilard+Hellsten Arkitekter , Spacegroup, Link Landskap og Ljusarkitektur

Størrelse   100.000 m² + utendørsarelaer

Foto   Ghilardi+Hellsten, Spacegroup, Tegmark og Eve Images

Aker Brygge Masterplan

Denne tolkningen har vi oversatt til “Aker Brygge Stjernen”, et radielt prinsipp som introduserer programmer og innganger i hver gate og eliminerer den tidligere delingen i forside og bakside. Hver del av det offentlige rom blir et viktig bidrag til en helhetlig identitet for Aker Brygge. Prosjektet inkluderer en kompakt strategi med fokus på fire ambisjoner:

  1. Fra kjøpesenter til gateshopping
  2. Diagonalen og atriene
  3. Bedriftsgater og lobbyer
  4. Sjøfronten og marinaen
Aker Brygge Masterplan
Konseptdiagram
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

diagram 1

Fra kjøpesenter til gatehandel

Ved oppstart av revitaliseringsprosessen bestod handelsarealene på Aker brygge av et innadvendt kjøpesenter med flere etasjer. Den nye urbane og kommersielle strategien forvandler kjøpesenteret til gatehandel, åpner opp bakkeplanene med utadrettet virksomhet, og aktiverer Holmens gate så vel som Stranden.

Øvrige etasjer i kjøpesenteret konverteres til kontorareal. Handelen omstruktureres og organiseres rundt én intern handlegate, men flere gjennomgående butikker ut mot fasaden og omkringliggende gater, noe som gir en mer oversiktlig og urban opplevelse.

Transformasjonen til gatehandel åpner opp for å fjerne flere elementer i bymiljøet og i bygningene som tilhørte kjøpersentertypologien. Bror mellom byggene i andre etasje fjernes, og bygningene bringes tilbake til sin «rene» opprinnelse, samtidig som funksjonaliteten optimaliseres. Dette arbeidet utføres i nær kontakt og samarbeid med vernemyndighetene, for sammen å finne riktig strategi.

Aker Brygge Masterplan
Aker Brygge Masterplan
Aker Brygge Masterplan

diagram 2

Diagonaler og atrier

En diagonal handlegate forbinder Aker brygges torg, Bryggetorget, med Rådhusplassen. Gaten er en «rent» kutt som skjærer gjennom de tre bygningene, og blir en fortettet intern handlegate. Med sin doble høyde er diagonalen romslig og innbydende, og åpen mot omgivelsene med brede innganger. Handlegaten er planlagt som en sekvens av romlige opplevelser. Sidegatene gir den indre gaten naturlige pauser, og innvendig åpnes de eksisterende overlysene opp og føres ned i diagonalen gjennom fire atrier. Som en ferdigstilt handlegate består diagonalen kalt Jenny Hemstadsgate av en gjennomgående tak- og belegningsutforming som samler gaten. Samtidig gir inngangene, overlys og to atrier gaten karakteristiske og individuelle situasjoner.

Aker Brygge Masterplan
Aker Brygge Masterplan
Handlegaten sett isometrisk utsnitt

diagram 3

Kontorgater-og lobbyer

Som et ledd i både aktivering av sidegatene og anerkjennelse av Aker brygge som et viktig forretningsdistrikt, har alle kontorer fått dedikerte innganger i dobbel høyde til lobbyer som adresserer disse sidegatene. Ved å gjøre dette får hvert kontor en adresse, og sidegatene blir såkalte bedriftsgater. Tidligere delte kontorene og kjøpesenteret innganger, noe som gjorde skillet mellom de to utvisket. Ved å skille inngangene får begge funksjonene en egen karakter og synlig identitet, og de kan enkelt leve side om side og dra nytte av hverandre.

Aker Brygge Masterplan

diagram 4

Sjøkanten og marinaen

Aker Brygges promenade oppdateres med ny gjennomgående belegning til ett helhetlig nivå, ny belysning og møbler. Å fjerne asfalten og endre nivåer skaper en naturlig overgang fra biler til mennesker, og prioriter promenaden som ett sammenhengende offentlig rom.

Promenaden trappes ned for å møte vannet, og skaper et amfi for folk å sitte og se på fjorden. Større båter er flyttes bort og erstattes av en mindre brygge for «kyss og seil». Marinaen oppgraderes og gjøres mer tilgjengelig for publikum ved å legge til en ny inngang og en 15 meter bred brygge. Marinaen integreres som en forlangelse av promenaden og blir et nytt offentlig rom for arrangementer og aktivitet.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Aker Brygge Masterplan


Relaterte
prosjekter

Se flere