Stranden 1

Stranden 1

Stranden 1

Stranden 1 representerer en ny standard innen bygningsrenovering, og står som et flaggskip for den nye Aker Brygge Masterplan i hjertet av Oslo. Fem tiltak ble iverksatt for å fjerne programmatiske, tekniske og romslige mangler, for å oppgradere det eksisterende til dagens kontorstandard, og for å integrere bygningen bedre i bymiljøet.

Se også prosjektet om masterplanen Aker brygge for mer info.

/ Arkitektur

Status   Ferdigstilt 2015

Oppdragsgiver   Norwegian Property ASA

Lokasjon   Oslo, Norge

Størrelse   23 000 m²

Foto   Roland Halbe, Jonas Adolfsen

Stranden 1

Handlegaten

To publikumsinnganger i dobbelthøyde markerer starten på en ny overbygd handlegate. «Diagonalen» er tenkt som en kommersiell passasje gjennom de tre første byggene langs sjøfronten. Traséen forbinder Aker Brygge med Rådhusplassen og fungerer som en snarvei for fotgjengere mellom sentrum og boligområdene i vest.

Stranden 1

Atriet

Det eksisterende atriet omformes for å bedre dagslysforhold i kontoretasjene og i handelsarealet på bakkeplan langs diagonalen. Det oppgraderte atriet er tenkt som et nytt offentligrom i byen, et fleksibelt rom og møtepunkt, med flere innganger via gjennomgående butikker.

Fasade

Den nye fasaden er prosjektert og bygd som en dobbelt elementfasade, slik at designets presisjon og rask montering på byggeplass kunne tilfredsstilles. Modulene gir gulv-til-tak- vinduer med rikelig naturlig lys inn i arbeidsrommene, sjenerøs utsikt fra innsiden og betydelig økning i energieffektivitet og støybeskyttelse.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Stranden 1

Takvolumet

Det eksisterende tekniske rommet og ventilasjonsaggregatene som opprinnelig var installert i toppetasjen flyttes til kjelleren, og hele toppetasjen frigjøres for kontorareal. Med egen takterrasse og fantastisk utsikt mot byen og Oslofjorden er takarealene de mest attraktive og lønnsomme i bygget.

Stranden 1

Bæresystem

Den nye fasaden, atriet og toppetasjen ble prosjektert og bygd som uavhengige konstruksjonskomponenter, et nytt bygg «påført» det eksisterende bæresystemet. Komplekse forhandlinger og kompromisser mellom gammelt og nytt krevde en del riving og påfølgende stålforsterkninger. Å opprettholde det meste av eksisterende bæresystem lønnet seg til slutt i forbindelse med ombruk og miljø, i tillegg til prosjektets overordnede økonomi og stramme fremdrift.

Stranden 1


Relaterte
prosjekter

Se flere