Hasle Universell

Hasle Universell

Hasle Universell

Hasle Universell ligger sentralt plassert mellom boligfeltet og næringsbygg på Hasle Linje, og knytter nabolaget sammen med forbindelser, funksjon og byrom. Prosjektet består av to volumer forbundet på bakkeplan, med tre innganger fra de viktigste byrommene rundt på ulike terrengnivå.  Strukturen er designet for bruksendring, noe som tillater endring av program til enhver tid, uten at det går på bekostning av romlige kvaliteter og tekniske krav. Bygget huser i dag Quality Hotel Hasle Linie, kontorkonseptet K7, Viaplay Group, og treningssenteret Sterk Helse.

/ Arkitektur

Status   Ferdigstilt 2021

Oppdragsgiver   Höegh Eiendom og AF Gruppen

Samarbeidspartnere   AF Bygg Oslo, Grindaker Landskapsarkitekter og Scenario Interiørarkitekter

Lokasjon   Oslo, Norge

Størrelse   21.000 m²

Foto   Roland Halbe, Bård Gundersen

Hasle Universell

Urban katalysator

Hasle Universell er designet for bruk som skal betjene og aktivere det nye nabolaget Hasle Linje. Bygningens bakkeplan og uteområdene er tilgjengelig for publikum, og utadrettede funksjoner som bar og restaurant er plassert mot den solfylte plassen mot sør. Tre hovedinnganger fra byrommene i øst, vest og sør er forbundet internt i bygget med en offentlig lobby. Bygningen utjevner høydeforskjellene på stedet gjennom offentlig trapper innendørs og utendørs, og ved at ulike plan følger terrenget på alle sider.

Hasle Universell
Programmering og innganger
Hasle Universell
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

En feiring av det industrielle

Fasaden på hotellet, inspirert av områdets historie, er et enhetlig fasadesystem. Dens repetisjon og enkelhet stammer fra konseptet om universell plass og fleksibel bruk. Fasaden til kontorvolumet undersøker begrepet regularitet og repetisjon, med prefabrikkerte vinduer og trefinerte fasadeplater. Panelgitteret, med like dimensjoner for horisontale og vertikale bredder, gir mulighet for sjenerøse dagslysforhold i alle etasjer, mens trefineren skaper en myk og skånsom kontrast til hotellvolumet og tilstøtende nabobygg.

Offentlig lobby

Første etasje av bygningen inneholder en generøs lobby med blandet bruk som forbinder alle de tre hovedinngangene med hovedfunksjonene i etasjen. De forskjellige sonene i lobbyen skaper fleksibilitet for at flere aktiviteter og arrangementer kan finne sted samtidig, eller til forskjellige tider på døgnet. Rommets dimensjoner og utforming henter inspirasjon fra de industrielle produksjonshallene som tidligere eksisterte på Halse Linje. I nord treffer lobbyen en klimatisert tverrgate som ligger mellom hotellet og kontorvolumet. Sambruk av funksjoner som restaurant, treningssenter, garderober og møterom.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Hasle Universell

Fleksibilitet i bygningsmassen

Hasle Universell reformulerer hvordan vi tenker fleksibilitet ved prosjektering av nybygg. Bygget er prosjektert for å kunne romme ulike program i fremtiden, ved bruk av robust dimensjonering av bygningsdybder og høyder. Hotellet vil for eksempel kunne bygges om til kontorlokaler eller boliger uten omfattende tiltak. Prosjektet er også et komplett elementbyggeri, men høy grad av demonterbarhet.

Hasle Universell


Relaterte
prosjekter

Se flere