GHA og Hesselbrand tegner Bergen Helikopterbase

GHA og Hesselbrand tegner Bergen Helikopterbase

GHA, sammen med Hesselbrand og K. Apeland ingeniører er kåret til vinner av den prekvalifiserte arkitektkonkurransen om ny helikopterbase i Bergen.

GHA og Hesselbrand tegner Bergen Helikopterbase

I Nygårdsfyret er strategien å skape et særegent og ikon­isk bygg, som samtidig er stedsspesifikt og funksjonssp­esifikt, løst innenfor et helhetlig grep. Byggets spesielle funksjon på en offentlig tilgjengelig tomt tillater at det skapes en «skred­dersøm» der optimalisering for programmet, forholdet til omgivelsene og arkitekturen sees i sammenheng. Prosjektet foreslår å minimere byggets fotavtrykk og overdekket areal inn­enfor reguleringen, og samtidig gjøre helikopterbasen til en opplevelse og en attraksjon i parkdraget langs Store Lungegårdsvann, både visuelt og funksjonelt. Under landingsplattformen skapes et nytt byrom som inkluderer en offentlig «plattform» for aktivitet, opphold og kon­takt med vannkanten.

Juryen trekker frem at vinnerforslaget har et konsept som er gjennomført i alle ledd, både i landskapet, som bygningskropp og i planløsningen. Bygningskroppen fremstår som monumental, og gir assosiasjoner til soliditet og trygghet, i tråd med helikopterbasens programmatiske behov.

«Med samme sirkulære formspråk på base og plattform skapes et helhetlig utrykk. Plattformen og basen bindes godt sammen, samtidig som de danner en åpen og oversiktlig portal seg imellom. Gjennomgangen mellom plattformen og basen gir publikum en fin mulighet til å gå gjennom bygget og videre langs Store Lungegårdsvann. Utearealet oppleves som et trygt og oversiktlig sted.”

Juryen sier også «Nygårdsfyret er utformet med konkurransens mest overbevisende planløsning. Dette teamet har i større grad enn de andre teamene forstått basens romlige behov og indre logikk. Teamet berømmes for å ha satt seg grundig inn i hva det innebærer å drive en helikopterbase og for å ha kommet i mål med å lage et konsept som gir et godt grunnlag for videre utvikling og bearbeiding. Forslaget til konstruksjonsprinsipp anses som robust og troverdig.»