Paradis knutepunkt

Paradis knutepunkt

Paradis knutepunkt

Nye Paradis togstasjon bygger på ideen om et lokalt transportknutepunkt, og bindeleddet mellom buss og jernbane med flere tilstøtende funksjoner. Prosjektet består av tre nye bygg: en stasjonsstruktur med kommersielle- og utdanningsprogrammer, en boligblokk og et kontorbygg med en offentlig mellometasje som betjener gaten.

Vi har også jobbet med Paradis Folkebad, Paradis brygge og «Warehouse & Flower»

/ Stedsutvikling

Status   Pågående

Oppdragsgiver   Bane Nor Eiendom

Lokasjon   Stavanger, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Dipl. Ing Florian Kosche, Sweco, Norconsult

Størrelse   8200 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Paradis knutepunkt

Området

Reguleringsområdet for Paradis Stasjon ligger mellom jernbanen og Lagårdsveien, ca. 1 kilometer fra Stavanger sentrum. GHA har også regulert området Paradis Sør på andre siden av jernbanen, og har ferdigstilt prosjektet Paradis Brygge. Høydeforskjellen mellom Lagårdsveien og Jernbanen gir muligheten for at alle de tre bygningene på Paradis Stasjon forholder seg til terrenget på en unik måte, som skaper egenart og karakter.

Paradis knutepunkt
Oversiktsbilde

Stasjonen

Det etableres et offentlig torg foran den nye stasjonsbygningen som sikrer fysisk- og visuell sammenheng mellom nye bussfelt på kote +15, og togperrongen på kote +8. Lagårdsveien oppgraderes fra en innfarts åre til en bygate med fokus på forbindelser for gående, syklende, til og fra knutepunktet. Stasjonsbygget tilrettelegges for en programmatisk miks av handel, kontorer og utdanning.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

Stasjonsbygningens utkraging over jernbanen lar pendlere og passasjerer strømme uanstrengt gjennom første etasje og ned til plattformene. Denne forskyvningen tillater også visuell kontakt mellom gateplan og tog. Bygget kombinerer sømløst tjenester og infrastruktur, og intensiverer samspillet mellom mennesker og program.

Paradis knutepunkt

The Box Office

Utformingen adresserer tomtens store høydeforskjell ved å etablere en offentlig hovedlobby i midten av strukturen, som tillater at øvre og nedre etasjer kan tilpasses forskjellig til forholdene på gate- og jernbanenivå.

Paradis knutepunkt

Terrasseblokka

Den smale tomta utnyttes ved at bygningens høyeste punkt legges mot kontorvolumet i nord, og det laves punktet mot de lavere nabohusene i sør. Terrasseringen mot sør gir solfylte takhager med god utsikt til fjorden.

Terrasseblokka er under oppføring.

Paradis knutepunkt
Paradis knutepunkt
Modellbilde


Relaterte
prosjekter

Se flere