Paradis Folkebad

Paradis Folkebad

Paradis Folkebad

Folkebadet i Stavanger er tenkt og utformet som en urban destinasjon, strategisk plassert midt i utviklingsområdet langs sjøen og direkte tilknyttet kollektivknutepunktet på Paradis knutepunkt. Badet er tenkt som et stort anlegg som dekker behovene til idretten, svømmeundervisning for skolene og helsebading i tillegg til et badeland. Komplementerende program som hotell, trening, idrettshall, utendørsbassenger og kommersielle områder forsterker attraktiviteten og bidrar til aktivitet både dag og kveld. Prosjektet er utformet som en sammensetting av brannbygg med ulik karakter i tråd med funksjoner og innhold på innsiden. En slik strategi resulterer i en variert volumkomposisjon som demper prosjektets størrelse og bryter ned fasadelengdene mot sjøen.

/ Arkitektur

Status   Avsluttet

Oppdragsgiver   Bane Nor Eiendom

Lokasjon   Stavanger, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Dipl. Ing Florian Kosche, Sweco, Norconsult og Veni

Størrelse   8200 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Paradis Folkebad

Konsept

Konseptet med en sammensatt bebyggelse gir også et badeanlegg med en urban identitet og unike romlige kvaliteter inne. Forslaget viser en stor grad av transparens på bakkeplan med mulighet for utadrettede funksjoner med flere innganger langs stasjonsallmenningen, sjøpromenaden og grøntstrukturen. Vi har jobbet mye med:

  • Gjøre Paradis en del av Stavanger sentrum
  • Stedstilpasse byutviklingen
  • Hva er Paradis som nabolag og nærområde
  • Blågrønne faktorer
  • Klimavennlig og sirkulær bydel
Paradis Folkebad
Oversiktsbilde
Paradis Folkebad

Bærekraft

Et folkebad på Paradis vil bidra med redusert klimagassutslipp ifm. transport, fjernvarme, solceller m.m. En kompakt bygningsmasse kan tilrettelegges for passivhus om ønskelig. Utbyggingen skal være varig og fleksibel der deler av utbyggingen (særlig hotellet) vil tilrettelegges for endret formål over tid og mulig demontering/ombruk.

Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde

Program

Alle utadrettede offentlige funksjoner er plassert mot promenaden der man kan oppnå det mest attraktive, aktive forholdet mellom inne og ute. Dette konseptet har, sammen med resterende utvikling på Paradis, et potensial til å gjøre promenaden til et sammenhengene pulserende offentlig rom langs hele vannkanten av Hillevågsvannet. I tillegg til inngangen til badelandet er det direkte adkomst fra promenaden til idrettshall/ flerbrukshall, et treningsstudio, klatresenter, butikk og kafé. De store åpningene i fasadene gir et konstant innsyn til utvalget av programmer som tilbys. Samtidig nyter besøkende av godt av den vakre utsikten over fjorden. Tilrettelegging for kontakt mellom inne og ute finnes også i Badelandet der man kan svømme i et basseng som strekker seg mellom innendørs og utendørs. Syd og nord for Folkebadet vil nye “stasjonsallmenningen”. På trappe- og rampeanlegg i nord og syd kan også brukere av Folkebadet, fotgjengere og syklister utenfor få en visuell kontakt. Dette vil styrke opplevelsen av badeanlegget som en integrert del av området.

Paradis Folkebad


Relaterte
prosjekter

Se flere