Sara Hildén museum

Sara Hildén museum

Sara Hildén museum

Dualiteten i det å skulle passe inn, men samtidig skille seg ut er drivkraften bak vårt konkurransebidrag for et nytt museum for Sara Hildén-stiftelsen i Tempere, Finland. Vi jobber med en todelt strategi som brukes for å integrere det nye bygget i Tamperes kulturdistrikt, og samtidig skape særegen arkitektur.

/ Arkitektur

Status   Konkurranse 2020

Oppdragsgiver   Sara Hildén Foundation

Lokasjon   Tampere, Finland

Størrelse   7000 m²

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Sara Hildén museum

Tilpasning til eksisterende bystruktur og park

Vårt forslag plasseres innenfor byens etablerte struktur, men vi introduserer også en retningsendring. Resultatet oppfyller to viktige urbane strategier:

  1. Det fullfører hjørnet av det tidlige fabrikk-kvartalet.
  2. Det fullfører gruppen av frittstående historiske bygninger i Wilhelm von Nottbeck parken.

Plasseringen av nybygget midt på tomten åpner for to nye uterom på hver side av konkurranseområdet, «Finlayson torg» mot øst og «Wilhelm von Nottbeck torg» mot vest. Finlayson torg vil fungere som en urban kobling til det tidligere fabrikkanlegget, mens Wilhelm von Nottbeck torg fungerer som koblingen til Finlayson palass og Wilhelm von Nottbeck park. I tillegg gjenoppretter «tvilling-torg»-prinsippet den opprinnelige kanten av Wilhelm von Nottbeck Park langs Finlayson-gaten. Begge takterrassene i 4. etasje vil være tilgjengelige for publikum som vil få panoramautsikt mot innsjøen Näsijärvi og mot Tampere sentrum. Terrassene byr på muligheten for en pause med frisk luft på vei opp eller ned fra galleriet i toppetasjen. Prosjektets kompakte fotavtrykk og plasseringen på tomten gjør det mulig å beholde de eksisterende trærne, og ved å legge til store takhager vil vi innfri det lokale blågrønn-faktor kravet på 0,7. En kafé og et flerbruksrom plasseres ut mot Finlaysons gate, rett overfor museets hovedinngang. Intensjonen er å dobbeltlaste Finlayson-gaten med program for å intensivere museets engasjement i byen.

Sara Hildén museum
Situasjonsplan
Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde

Logistikk og layout

Vi foreslår adkomst for servicetrafikk gjennom Finlayson gate og videre gjennom Finlayson Plaza på østsiden av tomten, med varelevering på nordsiden. Vi foreslår en innendørs «drive-through»-løsning for kunstlasting. Dette området kan utnyttes som utstillingslokale eller offentlig arrangementsrom når det ikke er i bruk for levering. Diagonalskiftet er et gjennomgående arkitektonisk prinsipp. Det organiserer alle bygningens rom i et repeterende system. Den taggede fasaden maksimerer samspillet mellom inne og ute mot både Finlayson street og Wilhelm von Nottbeck Park. Utstillingsarealer i første etasje er utformet som en aktiv del av det offentlige rom.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

Utstillingsrommene følger bygningens geometri, noe som øker lineære meter av utstillingsvegger ved galleriene på plan 3 og 4, og gjør at inndelingen i mindre rom enkelt kan oppnås ved hjelp av fleksible skillevegger. I 4. etasje møtes de to romlige organiseringsprinsippene i hovedutstillingsrommet. Den fasetterte planløsningen på de nedre nivåene utvides vertikalt i et dobbelthøyt rom med overlys gjennom den «perforerte» fasaden.

Interiøret i museet er utformet i tre. De strukturelle spennene og dimensjonene er dimensjonert for å tillate at CLT kan brukes som strukturelle komponenter for hele bygningen. Vi foreslår glasert murstein som hovedmateriale i fasaden. Kombinasjonen av mursteinsmønstre henspiller til myke stoffer eller tekstiler mer enn bærende murverk. Materialet, i kombinasjon med sin semi-reflekterende overflate, skaper et uttrykk som er både kjent og fremmed innenfor den historiske konteksten.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Sara Hildén museum


Relaterte
prosjekter

Se flere