Handelskvartalene i Skien

Handelskvartalene i Skien

Handelskvartalene i Skien

I prosjektet Handelskvartalene i Skien transformeres et eksisterende kjøpesenter til flerprogrammerte bykvartaler. Gateplanet åpnes opp med utadrettede funksjoner, som øker aktiviteten og samhandlingen med byrommene rundt. Programmeringen av kvartalene endres gradvis til å inkludere underholdning, kontorer, tjenester og boliger, for til slutt bli en fullintegrert del av Skien sentrum.

/ Arkitektur

Status   Pågående

Oppdragsgiver   R8 Properties

Lokasjon   Skien, Norge

Størrelse   40 000 m²

Illustrasjoner   Ghilardi +Hellsten Arkitekter og Tegmark

Handelskvartalene i Skien

Skien 2020

I Skien kommunes byplan «Skien 2020» vektlegges koblingen mellom Murbyen/sentrum og vannkanten. Handelskvartalene vil være en drivkraft i denne utviklingen, ved å aktivisere nedre del av gågata, og tilrettelegge for samspill med Bryggeparken.

Handelskvartalene i Skien

Byreparasjon

Handelskvartalene reintegreres i Murbyens kvartalsstruktur ved at «mellombygningen» rives, og Rådhusgata videreføres mellom de to hovedvolumene. Det nordre kvartalet rendyrkes som et klassisk atriumkvartal med innganger fra alle sider, og en oppgradert hovedinngang fra Torget. Det søndre kvartalet, som har et større fotavtrykk, får et event- og underholdningsbasert program, med muligheter for å legge til et boligvolum mot bryggeparken.

Handelskvartalene i Skien
Handelskvartalene i Skien


Relaterte
prosjekter

Se flere