Kvadrat Visjon

Kvadrat Visjon

Kvadrat Visjon

Fra 2006 til 2016 var vi involvert i planlegging og gjennomføring av en langsiktig fornyelsesstrategi for hele Kvadrat senter. Målet var en fullstendig modernisering og gradvis transformasjon til en mer fotgjenger- og kollektivtransportvennlig kommersiell destinasjon.

/ Stedsutvikling

Status   Ferdigstilt 2016

Oppdragsgiver   Storebrand og Amfi

Lokasjon   Sandnes, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Dipl. Ing. Florian Kosche

Størrelse   23 000 m²

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Foto   Jonas Adolfsen, Ghilardi +Hellsten Arkitekter og Tegmark

Kvadrat Visjon

Mathall

Kvadrat gastronomiske avdeling representerer den første komponenten i planen, og fungerer som det nye ansiktet for senterets sørside. «Mathallen» introduserer et varig design i de stadig skiftende trendene innen kommersiell arkitektur.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Kvadrat Visjon

Masterplan

Visjonen for Kvadrat inneholder blant annet en aktivitetspark mellom hovedinngangen og kollektivknutepunktet, etablering av et solcelletak over eksisterende parkeringsarealer, samt oppgraderte inngangspartier til senteret.

Kvadrat Visjon
Kvadrat Visjon
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Kvadrat Visjon
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere