Solparken i Fosnavåg

Solparken i Fosnavåg

Solparken i Fosnavåg

Solparken ble utviklet som et resultat av et parallelloppdrag for en ny sentrumsplan i Fosnavåg. Ghilardi+Hellsten og Karres en Brands utviklet en rekke strategier for å regenerere sentrums-områdene som ble nedfelt i en sentrumsvisjon for kommunen i 2017. Visjonen inkluderte blant annet å omdisponere en sentral parkeringsplass til et urbant torg. Designet for Solparken ble utviklet gjennom et ambisiøst brukermedvirkningsprogram og gjennomføring av en midlertidig park. Erfaringene og tilbakemeldingene fra denne prosessen ga oppdraget som startet utformingen av selve parken.

 

/ Landskap

Status  Detaljprosjekt 2018

Oppdragsgiver  Herøy kommune

Lokasjon  Fosnavåg, Norge

Størrelse  1500 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Karres en Brands og Hilde Remøy PhD MCs

Solparken i Fosnavåg
Solparken i Fosnavåg

Solparken skal være et aktivt og lekent byrom som samler aktiviteter både for barn og voksne. Istedenfor et åpent torg er Solparken fylt av romlige strukturer som inviterer til ulike typer av bruk både til hverdag og fest. Som et overordnende tema skal plassen by på innovasjoner og opplevelser som bidrar til å oppleve ulike realfaglige installasjoner. Ved å blande ulike typer aktiviteter som torg, servering, scene, værtårn, solur, sittermøbler, fontene med mere, er det tenkt at plassen ikke skal føles tom selv om det til daglig ikke er alltid er store evenement.

Plassen er basert på to komplimenterende elementer «bygulvet» og «aktivitetskjernen». Bygulvet består av et klassisk stenbelegg som markerer hovedaksene i byen og formidler møter med de omkringliggende fasadene, ikke minst inngangen til rådhuset. I kjernen samles flere lekfulle elementer, møbler og planter på en sammenhengende flate. De ulike funksjonene kobles gjennom et sirkulært gulvmønster utført som en mosaikk av lokal stein i ulike størrelser og teksturer som danner en lokal Fosnavåg Terrazzo. Naturlige flytlinjer diagonalt gjennom plassen opprettholdes.

Solparken i Fosnavåg
Solparken i Fosnavåg
Venstre bilde
Midtbilde
Høyre bilde
Solparken i Fosnavåg
Detalj


Relaterte
prosjekter

Se flere