Eldhusøya

Eldhusøya

Eldhusøya

Langs den Nasjonale turistvegen «Atlanterhavsvegen», er dette prosjektet designet og konstruert for å beskytte det naturlige miljøet, samtidig som det gir ubegrenset tilgang for besøkende, uavhengig av alder eller fysisk tilstand. Sammen med den ikoniske Storseisundet-broen er vår intervensjon å understreke forholdet mellom det naturlige og det menneskeskapte. I tillegg vil vi bidra til en større innsats for å re-brande det norske landskapet og dets utvikling mot mer bærekraftig «høykapasitets» turistinfrastruktur.

/ Landskap

Status  Ferdigstilt 2014

Oppdragsgiver  Nasjonale Turistveger og Statens Vegvesen

Lokasjon  Averøy, Norge

Størrelse  200 m²

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Apeland, UnionConsult, Norconsult og Asplan Viak

Eldhusøya

Landskapet som arkitektur

Tilnærmingen til utforming av gangstien på Eldhusøya er inspirert av Atlanterhavsveiens infrastruktur. Gangstiens kurvede geometrier følger landskapet, og låner materialer og prefabrikasjonsteknikker fra maritim- og offshoreindustrien. Gangstiens geometri føyer seg etter terrengets muligheter og begrensninger gjennom en kompleks variasjon av radielle kurver, skreddersydd til topografien.

Eldhusøya
Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde

Servicefunksjoner

Mot veien er servicebygget plassert inn i terrenget, med gangstien over. Servicebygget inneholder kafé, informasjonspunkt og toaletter, som er åpne hele året. Den 150 meter lange fasaden fungerer som støttemur for å frigjøre flat mark for parkering og manøvrering. Veggen og innredningen er inspirert av Averøys fisketradisjon og representerer en abstrahert sildstim.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

Strukturer og landskap

Fordi stien ikke ligger nede på bakken, unngår vi store inngrep i landskapet. Deler av øya er våt og myrlendt og sårbar for tråkk. Stien vil redusere slitasjen på terrenget og kanalisere ferdselen. Alle konstruksjonselementene til utsiktsplattformen er prefabrikkert i rustfritt stål som et justerbart sett med deler; et system av teleskopiske elementer, som settes sammen og festes sammen på plass ved hjelp av justerbare bolter. Denne teknikken gjør det mulig å konstruere perfekte fasetterte kurver med millimetrisk presisjon over det alltid varierende landskapet, og unngår sveising på stedet og den påfølgende risikoen for korrosjon.

Eldhusøya
Eldhusøya

For mer informasjon, sjekk ut den offisielle nettsiden til Nasjonale TuristvegerRelaterte
prosjekter

Se flere