Bodø kyststi

Bodø kyststi

Bodø kyststi

Langs den 7,2 km lange kystruten fra Bodøsjøen til Mørkvedbukta innlemmer vi syv strategisk plassert prosjekter i forskjellige unike lokale forhold. Hvert av disse prosjektene knytter den fremtidige kyststien sammen med det eksisterende lokalmiljøet og planlagt tilgrensende områder. De syv løkkene / sløyfene er definert av sin egen hovedfunksjon og er knyttet til spesifikke aktører. Sammen skaper prosjektene et nettverk av offentlige rom med mange spennende destinasjoner og tilbyr sammenhengende turer som gir varierte naturopplevelser.

/ Landskap

Status   Parallelloppdrag 2018

Oppdragsgiver   Bodø kommune

Lokasjon   Bodø, Norge

Størrelse   7,2 km

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Bodø kyststi

Tre strategier

Ved å kombinere tre ulike designløsninger kobles kystruten via; en plassbygd sti, et prefabrikkert tømmerpanelsystem og en gang- og sykkelvei for byområder. Kombinasjoner av disse tre systemene forankrer masterplanen til terrenget og gir tilgang til flest mulig funksjoner langs kysten. Stien gir steder for utsiktspunkter, piknikplasser, lekeplasser samtidig som truede arter hensyntas.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

Et verdifullt landskap

Skiftene i landskapet er svært verdifulle for friluftsopplevelsen, for beboere og besøkende. Kystlandskapet er dannet av bukter og holmer, områder med svaber og strender, tett skog samt strekninger nær boligområder og private hager. De syv løkkene fremhever de karakteristiske områdene du beveger deg gjennom.

Venstre bilde
Høyre bilde
Høyre bilde
Bodø kyststi


Relaterte
prosjekter

Se flere