St. Hanshaugen

St. Hanshaugen

St. Hanshaugen

I de senere årene har serveringstilbudet på toppen av St. Hanshaugen vært preget av kortsiktige løsninger forbeholdt sommerhalvåret. De midlertidige tilbudene har blitt en kilde til frustrasjon for parkens brukere og naboer da de blant annet opplever støy til uønskede tider og økt forsøpling. Resten av året står parken uten noe serveringstilbud. Det er ønskelig å gjenskape den gode, avslappede og inkluderende stemningen som dette stedet en gang hadde og samtidig etablere et fullverdig tilbud sommer som vinter. Vi foreslår, på eget initiativ, at tiden er inne for å diskutere et permanent tiltak i parken. Vi mener at beboerne på St. Hanshaugen og besøkende til parken fortjener et møtested som kan tilby servering uavhengig av værforhold og sesong.

/ Landskap

Status   Selvinitiert prosjekt 2021

Lokasjon   Oslo, Norge

Størrelse   700 m²

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

St. Hanshaugen

Historie

Forslagets ambisjon er å skape et moderne, funksjonelt og fremtidsrettet byggetiltak som er forankret i St. Hanshaugens rike historie. Prosjektet er en nytolking av serveringsbygget som fram til 1936 sto på samme sted, med serveringsmuligheter både inne og ute i to forskjellige etasjer, mot nord på øvre nivå og mot sør på det nedre nivået.

St. Hanshaugen

En del av landskapet

Vi forslår et prosjekt som er godt tilpasset stedets topografi ved å utnytte områdets høydeforskjeller. Prosjektet har et lavt horisontalt uttrykk som innlemmer bygningen i St. Hanshaugens eksisterende landskap. På denne måten blir området en naturlig del av de eksisterende landskapsterrassene som starter med bassenget og utsiktsplassen på toppen av parken og avsluttes med dammen ved Knud Knudsens plass. Den overordnede ambisjonen er å skape en solrik grønn destinasjon, strategisk plassert, uten at bygningene blir dominerende eller privatiserer parkens flotte arealer. Vi har luftet vår ide for noen av bydelens politikere for å starte en offentlig dialog rundt bevertningsstedets fremtid. Vi håper våre innspill kan være til inspirasjon for en åpen og inkluderende prosess med nabolaget.

St. Hanshaugen

Sommer og vinter

På øvre nivå er tanken å oppgradere det tidligere arealet for uteservering med stor andel grønt i tillegg til en ny paviljong med bar og bestillingsdisk. På det nedre nivået er det tenkt en innendørs nabolagsrestaurant med uteservering langs fasaden mot lekeplassen. Logikken er at disse funksjonene komplementerer hverandre avhengig av værforhold og sesong. Begge nivåer kan operere inne og ute på fine sommerdager eller kvelder. På vinteren eller regnfulle dager kan man benytte innendørsserveringen i restauranten eller i paviljongen på øvre nivå.Relaterte
prosjekter

Se flere