Paradis Midt

Paradis Midt

Paradis Midt

«Warehouse & Flower»

Endrende arbeidsvaner gjør at vi søker etter nye kontor typologier hvor det er behov for en grundig revurdering og oppdatering med tanke på mobilitet, flyt, fleksibilitet og bærekraft. Våre prosjekter, The Warehouse og The Flower, er innovative kontorbygg designet for å romme opptil 2 800 ansatte. The Warehouse, har en industriell tilnærming, effektivt og fleksibelt, hvor bygget oppfattes som kompakt i sitt urbane miljø og samtidig romslig i interiøret. The Flower er derimot en åpen atriums bygning utformet som et frittstående bygg uten baksider.

Vi har også jobbet med Paradis Folkebad, Paradis brygge og Paradis trafo.

/ Arkitektur

Status   Pågående

Oppdragsgiver   Bane Nor Eiendom

Lokasjon   Stavanger, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, EM2N Architekten og Dipl.-Ing. Florian Kosche

Størrelse   50 000 m2

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, EM2N og Piks

Paradis Midt

The Warehouse

Bygningen legger til rette for et åpent, fleksibelt og samhandlingsbasert arbeidsmiljø. Alle planløsninger er langsgående delt inn i halvplan for å gi rom for dobbelhøyde arbeidssoner med godt dagslys samt areal for støttefunksjoner med ordinær etasjehøyde på midten, hvor naturlig lys er mindre kritisk. De dobbelthøye arbeidssonene kan også fortettes med permanente eller midlertidige mesaniner, om nødvendig. Offentlige funksjoner som konferansesenter, restauranter, butikker og velvære- og treningssenter ligger på bakkeplan. Hele denne etasjen er tenkt som et offentlig rom, med flere innganger og utvidede åpningstider.

Paradis Midt
Paradis Midt

The Flower

The Flower er et frittstående bygg som også kan romme hotellfunksjoner. Som kontorlokale har bygget en kapasitet på inntil 750 ansatte. Bygningen skjermer plassrommet mot The Warehouse fra trafikkstøyen fra Strømsbrua. Over første etasje er fasaden et homogent, mykt buet glassmønster som vikler seg rundt volumet, understreker dets organiske form og visker ut opplevelsen av bakside eller forside. På bakkenivå blir atriet en utendørs lounge for en rekke uavhengige rom dedikert til offentlige funksjoner: kafé, detaljhandel, co-working og hovedinngangslobby, som gir aktive fasader langs parken ved vannkanten.

Paradis Midt


Relaterte
prosjekter

Se flere