Paradis brygge

Paradis brygge

Paradis brygge

Boligprosjektet B2 var det første delområdet som ble bygget ut innenfor planen for Paradis Sør, godkjent av Stavanger-politikerne i januar 2016. Boligfeltet ligger ved vannkanten, og er kun adskilt fra fjorden med en offentlig park som strekker seg langs kystlinjen. Landskapet byr på en unik og vidstrakt utsikt over fjorden. Inne i boligfeltet er gårdsrommene grønne, vernede og intime. Denne kontrasten er bevisst fremhevet i både innvendige og utvendige rom.

Les også om våre andre prosjekter på Paradis; Paradis Midt, Paradis Trafo, og Paradis Folkebad.

/ Arkitektur

Status  Ferdigstilt 2021

Oppdragsgiver  Bane Nor Eiendom, Solon Eiendom, Kruse Smith Entreprenør

Lokasjon  Paradis, Stavanger, Norge

Størrelse  21 000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Tegmark

Foto  Foto Jonas Adolfsen

Paradis brygge

Bygningene er en moderne tolkning av «trebyen» Stavanger. Prosjektet består av sammensatte boligvolumer, hvit trekledning og skråtak som skaper et variert og komplekst bygget landskap. I B2-prosjektet er derfor hvert bygg en sammensetning av to forskjøvne volumer med henholdsvis 4 og 6 etasjer med motsatt takgeometri og lys trekledning (fasader skifter fra tradisjonell vestlandspanel på den ene siden til vertikale trepaneler på den andre).

De to forskjøvne volumene i ett bygg gir husene seks hjørnesituasjoner i stedet for fire og dette utnyttes for optimale forhold for utsikt, lys og plassering av balkonger. Alle leilighetene har enten egen balkong, takterrasse eller hage for leilighetene på bakkeplan. Balkonger og vindu er fordelt i fasadebånd rundt hele bygningen, et grep som gjør alle fasadene like åpne, og skaper ingen “front eller bakside” på planen.

Paradis brygge


Relaterte
prosjekter

Se flere