Rosenholm

Rosenholm

Rosenholm

«Holmcoming»

OBOS og BMT Invest har gått sammen om en storsatsing på Rosenholm i bydel Søndre Nordstrand. Den nye storutbyggingen kommer rett ved Rosenholm stasjon, 15 min togtur fra Oslo S. Her skal dagens industribebyggelse forvandles til en helt ny bydel med  2000 boliger kombinert med næring og rekreasjonsmuligheter. Vårt fokus har vært å jobbe med varierte boligtyplogier, attraktive møteplasser og bærekraft i alle ledd. Spesielt innenfor energi og gjenbruk og ombruk av eksisterende bygg og strukturer. Hovedstrategien har vært å synliggjøre en transformasjon av området til en ny bydel med bolig, kultur, næring og servicefunksjoner, samtidig som vi tilrettelegger for et urbant byliv i kombinasjon med den eksisterende nærheten til naturen.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2022

Oppdragsgiver  OBOS

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  200.000 m2 / 2000 boliger

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Veni

Rosenholm

Stedstilnærming

For å få en forståelse av stedet har vi blant annet:

 • Fått kjennskap til lokalhistorien med informasjon fra Holmlia Lokalhistorie m.flere
 • Kartlagt mobilitet og tilgjengelighet på stedet
 • Tomtebefaringer der vi har kartlagt landskapet
 • Befart, kartlagt og snakket med eksisterende aktører
 • Intervjuet folk vi kjenner som bor i nærheten og besøkt nabo-områdene
 • Lest dokumenter (inkl. stedsanalyser) ifm Oslo Sør-satsningen

Aktører

Det er mange små og større aktører på stedet i dag og noen vil se det som fordelaktig å bli værende når området utvikles. Det er en fordel for områdets identitet og tidsdybde om f.eks. noe av produksjons-og verkstedfunksjonene videreføres.

aktører idag
Aktører på tomten idag
Rosenholm
Situasjonsplan

Visjon

 1. To identiteter “regionale Rosenholm Stasjon” og “lokale Holm nabolag”
 2. Å transformere Rosenholmveien fra grå gjennomfartsvei til blågrønn lokalgate
 3. Alle boligtun får en side til park/landskap
 4. Å lage et urbant nabolag med variert arkitektur og boligtyper
 5. Å redusere klimagassutslipp med egenprodusert energi og en god overvannsstrategi
 6. En fleksibel utviklingsstrategi med/uten tunnel mot Gjersrund-Stensrud
Rosenholm

Energi og bærekraft

I samarbeid med Veni har vi utviklet en strategi for å redusere klimagassutslipp med en lokal energiproduksjon, et eget lokalt energihus på stedet som blir et kunnskapssenter.  I tillegg har vi jobbet mye med ombruk/gjenbruk, lav parkeringsdekning, generalitet og fleksibilitet i bygg.

Rosenholm


Relaterte
prosjekter

Se flere