Økern torg

Økern torg

Økern torg

Reguleringen av Økern Torgvei 6 muliggjør utviklingen av en større industritomt ved grensen til Oslo sentrum i nord. Området som tidligere ble brukt som distribusjonssenter for engroshandel med frukt, blomster og grønnsaker, vil forvandles til et nytt nabolag med ca. 1000 boliger, skole og barnehage, næringsarealer og en offentlig park som betjener hele Hovin-distriktet.

/ Stedsutvikling

Status  Pågående reguleringssak

Oppdragsgiver  Oslo kommune ved Eiendoms-og Byfornyelsesetaten

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  104 000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Tegmark

Økern torg

De fire boligkvartalene sørger for ulike boligtypologier, sammen med nye offentlige forbindelser gjennom området med torg, møteplasser og rekreasjonssoner. Barnehage, skole og flerbrukshall ligger tilknyttet Hovinparken, og vil forsterke den grønne korridoren mot Bjerke. Et vannhåndteringssystem, inkludert gjenåpningen av Refstadbekken, vil tjene som et åpent fordrøyningssystem for området. Det legges opp til en barnehage med 8 avdelinger og en ungdomsskole med 840 elever.

Økern torg

Boligtypologier

Boligblokkene er utformet som en base- og tårnstruktur. Bebyggelsen følger terrenget og kombinasjonen av baser og tårn gir stor variasjon for ulike boligtypologier og lune gårdsrom. Tårn og baser utgjør tilsammen maksimalt 8 etasjer, og deres plassering er definert i henhold til solforholdene og til omkringliggende bygninger. Enheter i første etasje er utformet som duplekser eller rekkehus for å ta opp terrengforskjellene i den indre gårdsplassen med hager foran og bak egnet for beboere med barn, dyr, hageinteresser etc. De ulike boligtypologiene i tårnene gir en god blanding av små og store leiligheter, uten leiligheter som er ensidige, vendt mot nord. Utearealene består av takhager, forhager og gårdsrom på terreng.

Økern torg

Hovinparken

Den offentlige parken har gode utsikter og solforhold, og det skrånende terrenget er perfekt for regnvannsinnsamling. Sammen med tilstøtende grøntområder i nord og sør er parken ca. 150 dekar, tilsvarende størrelsen på Oslo botaniske hage. ’Refstadbekken’-elva, som i dag ligger i et underjordisk rørsystem, foreslås gjenåpnet og rekonstruert som en del av det naturlige infiltrasjonssystemet i parken. Målet er å kombinere rekreasjon, aktiviteter og lekeplasser med et åpent vannhåndteringssystem av elver og dammer. Systemet er designet for å være så funksjonelt som mulig, samtidig som det er en attraksjon med sin unike identitet, biologiske mangfold og områder for læring. Refstadbekken vil bli gjenåpnet med naturlige buffersoner med variert vegetasjon for å sikre området ved flom.

Økern torg
Økern torg


Relaterte
prosjekter

Se flere