Ankerkvartalet

Ankerkvartalet

Ankerkvartalet

Det nye Ankerkvartalet, i hjertet av Stavanger sentrum, er et byreparasjonsinitiativ som handler primært om konvertering av eksisterende bilbasert uteareal til bilfritt offentlig rom, slik at kvartalet knyttes tettere sammen med tilstøtende bystruktur. Intensjonen materialiseres gjennom å senke hele Ankertorget en full etasje ned. Det senkede Ankertorget åpner for et porøst og finmasket bakkeplan, med nye intuitive snarveier og muligheter for flere aktive førsteetasjer. Eksisterende bygningsmasse i kvartalet bygges på med én etasje, og kvartalet «fullføres» med et nytt volum. Samlet vil eksisterende og nytt volum tydelig definere Ankertorget internt i kvartalet, samtidig som byrommene og møtet med bystrukturen rundt styrkes. Det nye kvartalet blir et «bykvartal», uten baksider eller bakgater, med offentlig rom som er tilgjengelig for innbyggere og besøkende, i tillegg til leietakerne.

/ Stedsutvikling

Status  Pågående

Oppdragsgiver  SVG property

Lokasjon  Stavanger. Norge

Størrelse  29.000 m2 bygg / 3.500 m2 plasser og torg

Foto  Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Ankerkvartalet

Ankerkvartalet ligger i hjertet av Stavanger sentrum, mellom Breiavatnet i sør, Vågen i nord, domkirken i Øst og brutalistikonet Stavanger svømmehall i vest.

Ankerkvartalet
Venstre bilde
Eksisterende situasjon
Midtbilde
Nytt bygulv
Høyre bilde
Nytt bygningsvolum
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere