Verket i Moss

Verket i Moss

Verket i Moss

Tidligere industriområder og infrastrukturområder transformeres til tette og bærekraftige byer over hele den norske kystlinjen. Resultatet av en slik transformasjon er ofte en frontlinje mot fjorden, og en mindre vellykket bakside mot byen. Vårt prosjekt i Verket i Moss, har som mål å unngå en «front» og «bakside» i ved å utnytte variasjon i typologier, byggehøyder og offentlig rom og dermed koble frontlinjen med byen bak. Et offentlig bakkeplan forbinder mennesker, møteplasser og funksjoner, og skaper et nabolag.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2017

Oppdragsgiver  Höegh Eiendom

Lokasjon  Moss, Norge

Størrelse  76.380 m²

Verket i Moss
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere