Moss stasjon

Moss stasjon

Moss stasjon

Målet med dette prosjektet var å utvikle en helhetlig strategi for et nytt regionalt jernbaneknutepunkt i Moss by. Oppgaven omfattet flytting av tunnelene for Rv19 og eksisterende fergehavn lenger sør, og samtidig reparere byveven i Moss.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  ROM Eindom AS, Moss kommune og Jernbaneverket

Lokasjon  Moss, Norge

Størrelse  165.000 m²

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Tyrens Traffic

Moss stasjon


Relaterte
prosjekter

Se flere