Stavanger stasjon

Stavanger stasjon

Stavanger stasjon

Transporten på tog øker i Stavanger-regionen. Byens sentralstasjon planlegger allerede for nye spor og lengre plattformer for å øke kapasiteten i henhold til regionale retningslinjer. Denne oppgraderingen åpner for nye muligheter når det gjelder arealbruk, tilgjengelighet til kollektivtransport og offentlig rom.

/ Arkitektur

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  ROM Eindom

Lokasjon  Stavanger, Norge

Størrelse  98.000 m2

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Tegmark

Stavanger stasjon


Relaterte
prosjekter

Se flere