Sommerfrydløftet

Sommerfrydløftet

Sommerfrydløftet

Sommerfrydparken er et viktig grøntdrag i Vika, og gjennom designprosessen har vi evaluert de begrensningene som ligger i fotavtrykket, regulert høyde og plassering. På den ene siden er det tydelig at å løfte bygget drastisk opp fra bakken, skaper mer lys for nabofasader og mer utsikt, samtidig videreføres grøntområdet mot Munkedamsveien. I tillegg så vi at dette grepet forbedret flyt og kommunikasjon med eksisterende bygg. Strategien handlet derfor mest om å fylle ut rommet over nabobygg i stedet for å fylle imellom.

 

/ Arkitektur

Status  Parallelloppdrag 2019

Oppdragsgiver  Winta Eiendom AS

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  8050 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Piks

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og Dipl.-Ing. Florian Kosche

Sommerfrydløftet
Sommerfrydløftet


Relaterte
prosjekter

Se flere