Sognsveien

Sognsveien

Sognsveien

Undervisningsbygg og Eiendoms- og byfornyelsesetaten tok initiativ til en arkitektkonkurranse om utbygging og transformasjon av Sognsveien 80-90. Oppgavebeskrivelsen var at hvert team skulle utvikle ulike forslag som sikrer smarte, sosialt orienterte og klimabevisste strategier for utvikling av siden. Mens den eksisterende tomten allerede inneholder en forlatt skole, en svømmehall og noen få industribygg, valgte vi å legge vekt på ulike grader av gjenbruk som retningslinjer for prosjektet. De tre konseptene som er utviklet for å transformere stedet passer derfor til forskjellige tilnærminger til bevaring av eksisterende strukturer.

/ Stedsutvikling

Status   Konkurranse 2019

Oppdragsgiver   Oslo kommune

Lokasjon   Oslo, Norge

Team   Ghilardi + Hellsten Arkitekter, KOHT Arkitekter og Karres & Brands

Størrelse   123 060 m²

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten og KOTH Arkitekter

Sognsveien

Campusstrategi

Det detaljerte programmet som strukturerer fremtidig utvikling av Sognsveien 80-90 rundt utdanningsinstitusjoner, læringssenter, synergi, samarbeid og utveksling fører til ideen om å fokusere det nye prosjektet rundt en campusstrategi. De pedagogiske funksjonene som er planlagt for stedet er drevne krefter for synergi og blandede områder, generatorer for samarbeidsintegrasjon og utveksling. Vårt forslag fokuserer på bruk av eksisterende strukturer som grunnlag for hovedlæringsfunksjonene. Vi har også til hensikt å integrere nye, åpne og fleksible miljøer: tilpasningsdyktige til ny måte å lære på og fremtidig visjon om utdanning, media, informasjon og samfunnsutvikling.

Sognsveien
Samhandlende aktører
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde

«The Fun Palace»

Forslaget vårt «the Fun palace» tar utgangspunkt i temaet bevaring og oppussing og bygger på tanken om ettermontering. Prosjektet er derfor bygget rundt bevaring av alle de seks blokkene og delene av Verkstedhallen. Ved å tilføre ny struktur i direkte relasjon til eksisterende bygningsmasser løses konkrete problemstillinger som kapasitet, tilgjengelighet og modernisering samtidig som det er med på å gi merverdi til eksisterende fasade. Innføringen av et knutepunkt for idrettsanlegg i sentrum av eksisterende struktur skaper et samlingspunkt for området, som knytter andre bygninger og uterom sammen og gir en ny identitet til stedet.

Sognsveien
Sognsveien
Situasjonsplan
Sognsveien
Sognsveien


Relaterte
prosjekter

Se flere