Paradis K1 + K2

Paradis K1 + K2

Paradis K1 + K2

En ny konkurranse og en revidert skisse for K1 og K2 ble initiert av kommunen med mål om å redusere byggehøydene illustrert i det opprinnelige skisseprosjektet. Programmet og tettheten på den annen side skulle ikke reduseres eller endres. Med dette som utgangspunkt la vi ut optimale kontorblokker på totalt 50.000m2 med 6 etasjer kun på de to tomtene.

/ Arkitektur

Status  Pågående

Oppdragsgiver  Bane Nor Eiendom

Lokasjon  Stavanger, Norge

Størrelse  56.000 m²

Illustrasjoner  Tegmark og Ghilardi+Hellsten

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, RIB Florian Kosche og NORSAM

Paradis K1 + K2


Relaterte
prosjekter

Se flere