Økern senter

Økern senter

Økern senter

Vi har siden oppstarten av Ghilardi + Hellsten vært involvert i prosjekter på Økern. Økern sentrum er i endring på grunn av store statlige infrastrukturinvesteringer og en politisk intensjon om å transformere stedet fra en trafikkmaskin til et lokalsamfunnssenter. Samtidig ønsker grunneier å utvikle et stort regionalt kjøpesenter på stedet.

I nyere tid jobber vi også med prosjektet Økern torg.

/ Stedsutvikling

Status  Skisseprosjekt og reguleringsplan 2013

Oppdragsgiver  Steen & Strøm og Store

Lokasjon  Oslo, Norge

Illustrasjoner  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Spacegroup og MIR

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Spacegrou, Arup og Arquitectura Agronomia

Økern senter


Relaterte
prosjekter

Se flere