Nybyen

Nybyen

Nybyen

De eksisterende bystrukturene danner grunnlaget for vår nye plan for Nybyen-området i Drammen. I motsetning til å legge et nytt autonomt nabolag på det tidligere industriområdet, bruker vi kvalitetene og identiteten til det omkringliggende området  for å vise utviklingen av et nytt nabolag. Et nytt offentlig rom – Allmenningen – formidler grensen mellom gammelt og nytt, og knytter historiske bygninger og tilstøtende rekreasjonsområder sammen med den nye bebyggelsen.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2019

Oppdragsgiver  Bane Nor Eiendom

Lokasjon  Drammen, Norge

Størrelse  100 000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter og PIKS

Nybyen

Allmenningen

Allmenningen er bilfri og skaper et trivelig og uformelt område for gå- og sykkelturer mellom en ny botanisk park knyttet til «Smithestrøms gård» og en historisk jernbanebygning ombygget til samfunnsbygg. Den høye blågrønne faktoren til prosjektet er en del av identiteten til det nye nabolaget. Eksisterende trær beholdes og flere nye plantes. Allmenningen fungerer også som vannforvaltningsreservoar.

situasjonsplan
Situasjonsplan

Utbyggingen åpner for en blanding av ulike boligtypologier, kulturtilbud og kontorlokaler i tillegg til sosiale tjenester og barnehage. Biltilgang til tomten er minimal og det foreslås kun små utvidelser av tilstøtende gatenett. Dette vil begrense kostnadene for infrastruktur og spre biltrafikken jevnt ut i eksisterende nett. Parkeringsdekningen holdes svært lav da tomten ligger nært offentlig transport.

modellbilde

Nybyen


Relaterte
prosjekter

Se flere