MUNCH

MUNCH

MUNCH

Lokaliseringen av Deichman, sammenslåingen av Stenersen-samlingen med Munchmuseet, og operahuset i Bjørvika, åpner for en enestående mulighet til å konstruere en masterplan der stedsutvikling, arkitektur og landskap blir integrert i et sammenhengende forslag. I konkurransen om nye Munch Museet foreslo vi at det nye nabolaget, kalt «Bjørvika Kulturdistrikt», bestående av ni bykvartaler og en felles allmenning, sees i sammenheng for å generere nye og mer optimale forhold for Hav Eiendom tomter og fullt ut integrere Deichman og Operaen i planen om det nye Munch museet.

/ Stedsutvikling

Status  Prekvalifisert internasjonal konkurranse, 2008

Oppdragsgiver  Hav Eiendom

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  ca 20.000m2 MSK / ca 40.000m2 andre program / ca.28.000 m2 allmenning/utomhus

Foto  Tegmark + Ghilardi+Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Arup Scotland, Noema Research and Planning Ltd, Kurator Tone Hansen

MUNCH

Konsept

Prosjektet etablerer en rekke autonome utviklingstomter som tilrettelegger for en utvikling over tid med stor programmatisk fleksibilitet gjennom planleggingsprosessen. Viktige offentlige funksjoner er plassert sentralt for å sikre aktivitet i alle gater og ved offentlig vannkant. Alle lokalitetene er knyttet til Akerselva allmenningen som blir ryggraden i utbyggingen, og som forbinder øst og vest. Prosjektet skaper en sammenhengende identitet for Akerselva allmenningen og en ny kulturbydel i Oslo. Her kombineres kunstproduksjon, utstillinger, scenekunst, film, litteratur, fritid og offentlig rom i en sammenheng. Det nye museumsbygget er designet som et møtested med tydelige og funksjonelle sammenhenger med det offentlig gulvet utenfor.

MUNCH

Museet

Prosjektet illustrerer Munch museet og Stenersen museet og deres ulike funksjonelle behov i en og samme bygning, som et «state of art» senter for kunnskap og formidling  og en besøksattraksjon i Fjordbyen. En slik sammenslåing er krevende og kompleks og tilrettelegger for store faste samlinger og skiftende utstillinger som må ha stor grad for fleksibelt for ny programmering og opplevelse av kunst. Bygget er organisert i tre programmatiske hoved komponenter: «Stenersen Hall for Contemporary Art», «Edvard Munch Museum and Conservation Department», og «Ekeberg Education Center». Hvert program fungerer internt med en egen logikk, men er bundet sammen i den nye institusjonen «MSK».

MUNCH
MUNCH
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere