MUNCH

MUNCH

MUNCH

Relokaliseringen av Deichman og sammenslåingen av Stenersen-samlingen med Munchmuseet, sammen med det nyoppførte operahuset i Bjørvika, åpner for en utrolig mulighet til å konstruere en masterplan der bydesign, arkitektur og landskap kan være integrert i et sammenhengende forslag. Det nye nabolaget består av en samling på ni tomter og en felles, for å generere nye og mer optimale forhold for Hav Eiendoms eiendommer og fullt ut integrere Deichman og Operaen i planen.

/ Stedsutvikling

MUNCH

Konsept

Prosjektet etablerer en rekke autonome områder for å utvide mulighetene for programmatiske endringer, eller bytte gjennom planleggingsprosessen; tilrettelegge også for innfasingsstrategien og reservere rom for fremtidig programmering. Offentlige hovedprogrammer er plassert som ankre og destinasjoner for å sikre aktivitet i alle gater og offentlig vannkant. Alle lokalitetene er knyttet til Akerselvaallmenningen som blir ryggraden i utbyggingen, ikke lenger en grense, men et borgerlig møtepunkt, som forbinder øst og vest. Prosjektet genererer en sammenhengende identitet for Akerselvaallmenningen og en ny kulturbydel i Oslo. Her kombineres kunstproduksjon, utstillinger, scenekunst, film, litteratur, fritid og offentlig rom i en sammenhengende utforming.

MUNCH

MUNCH-museetRelaterte
prosjekter

Se flere