Kristiansand Politihus

Kristiansand Politihus

Kristiansand Politihus

Kristansand Politihus er en del av utbyggingsområdet Quadrum, ved togstasjonen i Kristiansand sentrum. Bygningen inneholder hovedkontoret til politiet i Agder, samt Kristiansand politistasjon og andre støttefunksjoner. Prosjektet ble ferdigstilt høsten 2023.

/ Arkitektur

Status  Detaljprosjekt, ferdigstilt 2023

Oppdragsgiver  Bane NOR Eiendom AS / Kruse Smith Entreprenør AS

Lokasjon  Kristiansand, Norge

Størrelse  17 000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Kristiansand Politihus

Planene for «Quadrum-tomten» ble påstartet allerede i 1994, men fikk først fremdrift og støtte lokalt da den lokale kunstneren Kjell Nupen utformet en visjon som ble vedtatt i 2013. Visjonen bak Nupens utforming, som ble nedfelt i reguleringsplanen, var at alle bygningene på Quadrum‐tomten skal fremstå som frittliggende «krystallprismer». Reguleringsplanen har lagt føringer for materialitet, farger og volumoppbygningen i prosjektet. I 2019 vant Bane NOR sammen med GHA anbudskonkurransen om å tilrettelegge for et større politihus for Agder Politidistrikt i volumene nærmest jernbanestasjonen.

Høyre bilde
Kjell Nupen presenterer visjonen for kommunens politikere
Venstre bilde
Venstre bilde

Politihuset vil ha en attraktiv beliggenhet i byen, nært opp til knutepunktet med jernbane, rutebilstasjon, lokalt og regionalt veinett og sentrum forøvrig. Omleggingen av E39 medfører at motorveibroen i nord lander på bakken, og tomten blir da i enda større grad en del av sentrum.  Politi-inngang og publikumsområder får atkomst langs Vestre Strandgate og en opprustet Jens Bjørneboes plass. Uteområdene mellom de planlagte byggene på Quadrum er kun tiltenkt gående og syklende.

Bygget har et komplekst funksjonsprogram med blant annet kontorer, publikumsmottak, pressarealer, barnevernsvakt, treningsarealer, hundestall, arrest, skytebane m.m. Kontorfløyene er funksjonelle og effektive med 18meter bredde fra yttervegg til yttervegg og 16.80 meter søylespenn.  Byggets V-form gir gode og lyse kontorplasser langs alle byggets yttervegger og attraktive toppetasjer, inklusiv takterrasse med utsikt mot havet.

Politihuset formes innenfor reguleringsplanens byggegrenser og føringer. Hovedvolumene har fasader som er delt opp i repetitive moduler med vekselsvis glass og metall. Metallplatene er tiltet i ulike retninger for å skape et variert lys‐ og skyggespill sammen med glassflatene, og utvendig solavskjerming når disse er nede. Fargene på fasadene er i kjølige og metalliske undertoner, for å underbygge visjonen i reguleringen om noe «krystallisk».

Kristiansand Politihus
Kristiansand Politihus


Relaterte
prosjekter

Se flere