Holmen

Holmen

Holmen

Holmen i Asker gjennomgår store endringer. Veisystemet skal omorganiseres, og dette åpner for at den sterkt trafikkerte gjennomfartsåren kan bli en lokalgate med kryss på bakken. Kjøpesenteret skal revitaliseres og omstruktureres, deler av eksisterende bygningsmassen skal rives og erstattes av ny handel og boliger.

/ Stedsutvikling

Status  Mulighetsstudie 2014

Oppdragsgiver  Citycon og Storebrand Eiendom

Lokasjon  Holmen, Asker, Norge

Størrelse  26.500 m² (eksl. eksisterende bygningsmasse)

Illustrasjoner  Ghilardi+Hellsten og Tegmark

Holmen


Relaterte
prosjekter

Se flere