Hoffsveien

Hoffsveien

Hoffsveien

Prosjekttomta består av en 20 måls stort kvartal på Skøyen i Oslo. Blant den eksisterende bebyggelsen på tomta er det kun én fredet hva? (ett bygg?) som vil bli bevart. Området er omgitt av en elv på østsiden og en forhøyet jernbanelinje på vestsiden. Tomten og området rundt gjennomgår store infrastrukturelle endringer og oppgaven er å legge til rette for økt tilgjengelighet til kollektivtransport, en blandet tettbebyggelse, attraktive byrom og et levende byliv.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  Storebrand Eindom AS

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  76.000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, RIB Florian Kosche og NORSAM

Hoffsveien

Innenfor Skøyen er det ikke noe som heter en felles bystruktur. Store tomter er utviklet som “øyer” med sin egen private logikk som skaper en kompleks og fragmentert urban planløsning. I dette prosjektet er målet vårt å designe en urban planløsning som aktiverer de offentlige gatene, reetablerer noen av de manglende leddene i området og understreker transportknutepunktet som den viktigste sentrale plasseringen. For å få dette til ble et nytt byrom, «Stasjonsplassen» utformet som en direkte forbindelse mellom prosjektet og transportknutepunktet. Hoffsveien ble fullstendig ombygd til en urban gate med aktive fasader og elvebredden ble gjort tilgjengelig for myk mobilitet. Området ble programmert til å romme 80 000 m2 som betjener 2 000 arbeidsplasser og 150 boenheter.

Hoffsveien
Modellbilde

Strategier

  1. Skape en åpen og inkluderende urban planløsning som bringer mennesker inn i og gjennom byrommene i prosjektet, noe som gjør “elvekanten” og “bykanten” like viktig.
  2. Knytte alle hjørnene av området med byknutepunkter og programmer konsolidert i den overordnede kommuneplanen, men samtidig gi mulighet for en ny offentlig snarvei mellom dem.
  3. Aktivere fasader langs Hoffsveien med forskjøvet bebyggelse som skaper en dobling av fasadelengden og mulighet for et bredere fortau og mindre offentlige rom orienterte mot sørvest.
  4. Etablere et internt finmasket nettverk av gater, passasjer og åpne områder som aktiveres med ulike funksjoner i første etasje; en mathall, et konferansehotell, butikker og kontorlobbyer.
  5. Tillat for høy tett bebyggelse som tildeler de høyeste bygningshøydene som en «rygg» midt på tomten som bevarer utsikt og lys til gater og naboer.
  6. Gjøre elvebredden tilgjengelig ved at terrenget mot elvebredden transformeres til en bred, åpen og uformell elvepark.
Hoffsveien
Situasjonsplan

En større del av kontorvolumene er basert på et modulsystem på 9,6m x 12,0m x 3,4m. Dette er et strukturelt prinsipp som kan produsere flere volumsammensetninger og en høy grad av fleksibilitet i videre designprosesser. Ved arbeid med moduler kan bygg enkelt justeres i plan og snitt etter hvert som nye krav og eventuelle begrensninger dukker opp.

Hoffsveien
Kontormodul
Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde


Relaterte
prosjekter

Se flere