Bøkker

Bøkker

Bøkker

I arbeidet med identitet- og stedsutviklingen av Bøkker, som en forlengelse av Hasle Linje, har sosial bærekraft, sambruk og flerbruk vært identitetsskapende faktorer. Dette kommer særlig til syne på bakkeplan med Bøkkerstredet som et offentlig og inkluderende byrom og sosial møteplass. Bøkkerstredet er utformet som en serie av små torg som inviterer til å stoppe opp – en destinasjon og gjennomfartsåre på samme tid. Fellesfasiliteter som flerbrukshall, mobilitetshub, kontorfellesskap, kaféer og restauranter ligger i direkte tilknytning til bakkeplan og bidrar til å trekke bygulvet inn i bygningsmassen.

/ Arkitektur

Status  Parallelloppdrag 2022

Oppdragsgiver  Hoegh Eiendom

Lokasjon  Oslo, Norge

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Bøkker
Bøkker


Relaterte
prosjekter

Se flere