Veum hageby

Veum hageby

Veum hageby

På den gamle sykehustomten utenfor Fredrikstad, har Betonmast lagt opp til boligutvikling i kombinasjon med handel og fellesfasiliteter. Målet har vært å styrke identiteten til Veum ved å bevare flere bygg og styrke koblingen mot Fredrikstad-marka. For å beholde eksisterende grøntområder i størst mulig grad, har vi kun jobbet med tomtens eksisterende fotavtrykk.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2021

Oppdragsgiver  Betonmast Eiendom

Lokasjon  Fredrikstad, Norge

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Line Solgaard Arkitekter og Studio Sted

Veum hageby
Veum hageby
Situasjonsplan
Veum hageby
Veums identitet
Veum hageby


Relaterte
prosjekter

Se flere