Tromsø – Nordbyen

Tromsø – Nordbyen

Tromsø – Nordbyen

NORD-BYEN-HAVN-2116

En ny masterplan for Nordbyen vil utvide sentrum mot nord, og styrke identiteten til Tromsø som «den arktiske hovedstaden”. Prosjektet er utviklet som en pilot for bygging langs norskekysten.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  Tromsø kommune

Lokasjon  Tromsø, Norge

Størrelse  55.000 m2

Prosjektgruppe  DIFK og NORUT Plan Urban

Tromsø – Nordbyen

Tid er energi, og derfor en verdifull vare som altfor ofte blir misbrukt og bortkastet i norsk byplanlegging. NORD-BYEN-HAVN-2116 inneholder elementer som er utformet som strategiske komponenter i et større opplegg, men som også forblir uavhengige av hverandre og kan implementeres «ikke-lineært». Å sette i gang noen av disse prosjektene kan lett starte i dag.

Tromsø – Nordbyen
Oversiktsplan


Relaterte
prosjekter

Se flere