Skogbakken

Skogbakken

Skogbakken

Ideen om å utvikle atriumhus i et veldig bratt terreng kom fra et enkelt praktisk krav;  naturlig lys og utsikt i alle rom. Å bygge to «tvillinghus» var et resultat av en streng reguleringslov som åpnet for kun 14 meter lange fasader mot fjorden.

/ Arkitektur

Status  Ferdigstilt 2010

Oppdragsgiver  Entreprenør 1

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  275 m² + 340 m²

Skogbakken

Fasaden er inspirert av Oslos sterke tegltradisjon fra 40- og 50-tallet, hvor murvegger ikke var ment å uttrykke bærende murverk men bevisst ble behandlet som en dekorativ kledning. Fasadekonseptet forsterker det uttrykket ved å pakke husets totale volum inn i murstein. Veggteksturen oppnås ved å legge 20% av mursteinene vinkelrett på hovedmurretningen.

Skogbakken

Atriene bygger opp identiteten til prosjektet, selv om de ikke er fullt synlige fra utsiden, er de hovedelementet i den overordnede romstrategien. Disse terrassene fungerer som innvendig-utenfor grensesnitt som lar bygningsvolumene låse seg med det bratte terrenget. De skaper også rom med ulike grader av eksponering for forgrunns- og bakgrunnsutsikter, noe som gjør det umiddelbare landskapet og fjorden utenfor en integrert komponent av den romlige opplevelsen.

soverom med utsiktRelaterte
prosjekter

Se flere