Ruglandveien

Ruglandveien

Ruglandveien

Prosjektet er et påbygg på enden av et eksisterende rekkehus. Huset er en av tre enheter på rekke i et boligfelt fra 1950-tallet. Det var et viktig premiss å ikke forringe rekkehusenes felles karakter og beskytte områdets identitet. Påbygget er derfor utformet som både en fortsettelse av, og som en kontrast til, tømmerstrukturen som etterlater det eksisterende bygget så intakt og urørt som mulig.

/ Arkitektur

Status   Ferdigstilt 2014

Oppdragsgiver   Privat

Lokasjon   Eiksmarka, Norge

Størrelse   150 m2

Foto   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Ruglandveien

Mot sør er det nye taket en forlengelse av eksisterende takvinkel som gir mulighet for høy stue innvendig, mens mot nord er takvinkelen vippet for å finne plass til et nytt soverom i 2. etasje. Dette gjør den visuelle opplevelsen av huset helt forskjellig fra de to sidene. Til tross for begrensede muligheter i forhold til reguleringsbestemmelsene, har den nye planløsningen stor positiv effekt på den daglige bruken og av familiehuset.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Ruglandveien


Relaterte
prosjekter

Se flere