Oslo Sentralstasjon

Oslo Sentralstasjon

Oslo Sentralstasjon

Hovedambisjonen med forslaget var å forbedre og transformere det eksisterende stasjonsområdet til et system av nye representative og funksjonelle offentlige rom, som gir Oslo sentrum et optimalisert transportknutepunkt og en regional destinasjon med program for blandet bruk.

/ Arkitektur

Status  Konkurranse 2008

Oppdragsgiver  Bane Nor Eiendom

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  120.000 m²

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Arup Scotland og The Design Solution

Oslo Sentralstasjon


Relaterte
prosjekter

Se flere