Møller Mobilitetsstudie

Møller Mobilitetsstudie

Møller Mobilitetsstudie

Når privatbiler gradvis forsvinner fra bysentrum og nye myke mobilitetsformer tar over, starter en ny æra for utforming av byrom. Etter hvert som transportårer designet for biler ombrukes og shopping skjer mer og mer på nett, er det behov for å redefinere hva en by er og bør inneholde. Hva slags opplevelser skal de gi? Hva slags aktiviteter finne sted i byen? Den romlige kapitalen som frigjøres (kjørefelt, parkeringsfelt, parkeringskjeller m.m.) vil ha en massiv effekt på byene våre og utfordre oss til å tenke nytt.

/ Stedsutvikling

Status   Idestudie 2020

Oppdragsgiver   Møller Eiendom

Lokasjon   Oslo, Norge

Illustrasjoner   Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Møller Mobilitetsstudie

Fremtidens urbane mobilitet

I tillegg er det andre pågående endringer som transformerer bymiljøet og måten vi bruker byen på. Økende befolkning, netthandel, økende miljøengasjement, sunnere befolkning, teknologisk utvikling (IKT) etc. er eksempler på prosesser som akselererer endring. Mennesker som identifiserer seg med byene sine, engasjerer seg i utformingen av dem, kan åpne for andre aktiviteter som produksjon og forskning, som meningsfulle kulturelle former som bringer mennesker sammen og gir byen substans. Sentrum vil finne sin relevans ved at de kan tilby romlige strukturer som støtter alternative former for sosial gruppering i skjæringspunktet mellom tidligere forhåndsdefinerte former.

Mobilitetsreaktoren

Dette prosjektet studerer romlige og programmatiske effekter i og rundt Møllergata i Oslo gjennom en visuell fortelling. Den tar sikte på å beskrive en ny type byrom i form av en mobilitetsstruktur som binder deler av byen sammen, både gjennom åpning av nye ruter og utvikling av en flerprogrammert arena: mobilitetsreaktoren.

Høyre bilde
Venstre bilde
Venstre bilde
Møller Mobilitetsstudie


Relaterte
prosjekter

Se flere