Drammen gang- og sykkelvei

Drammen gang- og sykkelvei

Drammen gang- og sykkelvei

Flytting av Vestfoldbanen under bakken, mellom Drammen og Skoger, åpner for omprogrammering av det frigjorte området / bakkeplanet med nye offentlige bruksområder. I samarbeid med Drammen kommune foreslår vi et system bestående av uterom knyttet sammen med en ny gang- og sykkelvei som erstatter eksisterende jernbanespor. Dette prosjektet tar sikte på å transformere en infrastrukturell hindring til nye urbane forbindelser og samtidig styrke eksisterende rekreasjonsområder. Stedets identitet er definert av en designmanual, som imøtekommer lokale funksjoner og passer inn i den eksisterende topografien.

/ Landskap

Status  Parallelloppdrag 2017

Oppdragsgiver  Drammen kommune

Lokasjon  Drammen, Norge

Størrelse  7,5 km

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, Asplan Viak og Multiconsult

Drammen gang- og sykkelvei


Relaterte
prosjekter

Se flere