Dalsveien

Dalsveien

Dalsveien

Tomten ligger innenfor en reguleringsplan for villaer og småhus på Oslo vest. To nye hus ligger i hagen til et eksisterende bolighus, noe som muliggjør en skånsom fortetting av tomten, i samsvar med den generelle tettheten i nabolaget. Volumene er nøye plassert for å bevare de eksisterende trærne og for å legge til rette for en felles adkomst fra nord, mens rekreasjon foregår på sørsiden av bebyggelsen.

/ Arkitektur

Status  Privat oppdrag 2017

Oppdragsgiver  Privat

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  750 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Dalsveien


Relaterte
prosjekter

Se flere