Dalsveien

Dalsveien

Dalsveien

To nye hus planlegges i hagen til et eldre eksisterende bolighus.  Volumene er nøye plassert for å bevare eksisterende trær og hagebruk på sydsiden samtidig med en ny felles adkomst i  nord. De nye husene tar opp i seg fellestrekkene som finnes i nærområdet og til tilstøtende nabobygg spesielt. Husene har saltak og høyder, lengde/bredde og grunnflater som tilsvarende hus i nærområdet. I forhold til materialer og volumoppbygging vil husene også ha sterkt slektskap med hus i nærområdet, men fremstå mer moderne og knappe i detaljeringen. Kledning er tenkt i malt/beiset tre, mens 1.etasjene er bygd opp av mur/tegl eller betong med tilslag. Takene er tenkt kledd med flat taktegl.

/ Arkitektur

Status  Skisseprosjekt og rammesøknad 2017

Oppdragsgiver  Privat

Lokasjon  Oslo, Norge

Størrelse  750 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Dalsveien
Dalsveien


Relaterte
prosjekter

Se flere