Campus NTNU

Campus NTNU

Campus NTNU

NTNU flytter sin Campus Dragvoll fra sitt nåværende relativt perifere og frakoblede sted, til Elgeseter – en tomt ved siden av hoved campus; Gløshaugen. Mens campus på Dragvoll ble tenkt som en megastruktur, gir dette skiftet en mulighet til å revurdere hvordan universitetet er organisert og foreslå en modell for utvikling som ikke bare flytter, men også regenererer byveven til et levende laboratorium av ideer.

/ Stedsutvikling

Status  Konkurranse 2016

Oppdragsgiver  NTNU og Trondheim kommune

Lokasjon  Trondheim, Norge

Størrelse  120 000 m²

Illustrasjoner  Ghilardi + Hellsten Arkitekter

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, LCLA og Knut Erik Dahl

Campus NTNU
situasjonsplan
Situasjonsplan
Campus NTNU


Relaterte
prosjekter

Se flere