Fosnavåg

Fosnavåg

Fosnavåg

Hovedoppgaven i dette prosjektet var nye strategier for en bærekraftig byutviklingsplan. Målet var fortetting av sentrum for å unngå ytterligere spredt bebyggelse. Et av parallelloppdragets oppgaver var å se på hvor overskuddsmasser fra mudring av indre havn skulle lokaliseres, og om «det nye landet» kunne skape ny bærekraftig byvekst. Aktuelle nye sentrumsfunksjoner var først og fremst kontorer for shipping og rederivirksomhet samt andre næringer med et innovativt og internasjonalt miljø kombinert med nye sentrumsboliger.

/ Stedsutvikling

Status  Parallelloppdrag 2015

Oppdragsgiver  Herøy kommune

Lokasjon  Fosnavåg, Norge

Prosjektgruppe  Ghilardi + Hellsten Arkitekter, NORSAM og Hilde Remøy

Fosnavåg
Fosnavåg

Fiskeri har gjennom historien vært byens viktigste næringsgrunnlag og Fosnavåg by har vokst fram og utviklet seg utviklet seg rundt den indre naturlige havnen og det smale sundet. Et nytt kutt øst i indre havn gir en ny led til det indre havnebassenget. Den nye leden muliggjør ankomster av større skip og en ny oppblomstring av fiskeindustri næring i byen. Samtidig frigjør dette grepet areal til byutvikling konsentrert rundt kanalen og Vågen. Færre skip inn gjennom eksisterende led åpner også for en bedre kontakt på tvers av sundet mellom sentrum og Vågsholmen med for eksempel gangbroer.

Mudringsmassene ble foreslått plassert på Vågsholmen halvøyen rett utenfor sentrum for å etablere nytt land tett på eksisterende bykjerne. Dette blir transformasjonsområder tett på sentrum som kan utvikles til nye bærekraftige boligområder.

Fosnavåg
Fosnavåg
Fosnavåg


Relaterte
prosjekter

Se flere