Forumtorget

Forumtorget

Forumtorget

Den nye utformingen av Forumtorget er en del av et større byfornyelsesprogram sentralt i Uppsala, som er et rutenett av gater og smug. Dette lille torget er omgitt av bygninger som har inntrykk fra mange forskjellige tider. I denne sammenheng mener vi det er viktig å vurdere hele smuget som en del av prosjektet, for å foreslå en tydelig og sterk utforming knyttet til det eksisterende bybildet.

/ Arkitektur

Status  Inivtert konkurranse 2011

Oppdragsgiver  Uppsala kommune

Lokasjon  Uppsala, Sverige

Størrelse  4500 m2

Prosjektgruppe  Ghilardi+Hellsten Arkitekter, Nivå Landskapsarkitektur

Forumtorget


Relaterte
prosjekter

Se flere