Midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen

Midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen

Ghilardi+Hellsten Arktiekter deltar i en aksjonsgruppe for å fremme midlertidig bruk av tomme arealer på Veterinærhøyskolen på Adamstuen.

Midlertidig kultur- og naboaktivitet på gamle Veterinærhøgskolen

Aksjonsgruppas arbeid er lagt frem for Oslobygg, som videre skal avklare potensialet for aktiviteter og tilgjengeliggjøring av området.