Rosenholm reguleringsplan for OBOS

Rosenholm reguleringsplan for OBOS

Ghilardi+Hellsten er valgt som arkitekt og reguleringsrådgiver for planprosessen på Rosenholm, etter gjennomført parallelloppdrag i 2022. Oppdragsgiver i videreutvikling vil være Oslo kommune og OBOS, der OBOS også representerer en gruppe mindre tomteeiere.

Rosenholm reguleringsplan for OBOS